Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Nina Fergestad


 

 


 
Navn: Nina Fergestad
Tittel: Menighetspedagog
Adresse
Tlf 32989289
Mobil 97462252
E-post fergestad@drammen.kirken.no
   

Oppgaver