Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Vidar Kjeksrud


 

 


 
Navn: Vidar Kjeksrud
Tittel: Kirketjener
Adresse
Tlf
Mobil 48 95 96 04.
E-post vidar.kjeksrud@drammen.kirken.no
   

Oppgaver