Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Beate Schmidt


 

 


 
Navn: Beate Schmidt
Tittel: Diakon
Adresse
Tlf 32989285
Mobil 92250889
E-post schmidt@drammen.kirken.no
   

Oppgaver