Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Kurs i kransebinding 1. november

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

"Blomster i sorgen"
Onsdag 1.nov kl 18-20

I tillegg til kurs og kransbinding ved Kamille Blomster, blir det apell ved sokneprest Trond Sandhaug, sang og musikk og enkel bevertning.
Kurset er åpent for alle og det koster 250; for materialene som brukes til kransen man binder.

Påmelding innen 31.oktober til diakon Beate Schmidt: schmidt@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret tlf. 32 98 91 00 . Skyss ved behov.

Sang: Susanne Akerø Kleven, Maia H. Tømmerås
Piano: Trond Martens
Apell: s
okneprest Trond Sandhaug