Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Desember i Skoger kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Gudstjenester i desember i Skoger kirke.

 

18.desember  kl.18  "Vi synger julen inn" med korpset og mye sang.

24.desember kl. 15. Julaftensgudstjeneste med Knut Ole Hol og Bodil Viken.

25.desember kl.11. Høytidsgudstjeneste med nattverd. Trond Sandhaug og Victor Riakhin.