Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Debattkveld 2.september kl.19- Hvor åpen skal vår kirke være?

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Skoger menighetsråd rigger til valg av bispedømmeråd med åpen debattkveld.
Deltakere er: Ny prost i Drammen - Kjell Ivar Berger, Lill-Tone Grahl Jacobsen (4. plass åpen folkekirke), Steinar Aanstad (2. plass nominasjonskom).                              
Møteleder Jakob Vik, Leder Skoger MR
Alle er velkommen debattkveld i Skoger kapell 2.september kl.19