Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2015

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 

 

Her følger kandidatliste til menighetsrådsvalget for perioden 2015-2019

 
Navn
Tittel
Forslagstiller
1
Jakob Vik
HR sjef
Halldis Sørby Christiansen
2
Halldis Sørby Christiansen
Lærer
Knut Ole Hol
3
Ingeborg Røed
Politioverbetjent
Turid S. Skatrud
4
Erik Gunnerød
Politibetjent spesialist
Hilde Mari Hyllseth
5
Anne Aasen
sykepleier
Ingeborg Røed
6
Hans Gundesø
Pensjonist
Erik Gunnerød
7
Solveig Øvrebø Steen
Postbetjent/
Pensjonist
Anne Aasen
8
Tor Arne Gjerrud
Avdelingsleder biltransport
Solveig Øvrebø Steen
Suppleringsliste
9
Arnfinn Bråten
 Ingeniør
Jakob Vik
10
Merethe Eriksen
 Sykepleier/avdelingsleder
Hilde Mari Hyllseth
11
Anette Burud Fjeldheim
 Førskolelærer
Hilde Mari Hyllseth

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bli med og bruk din stemmerett også til menighetsrådsvalget som er samme tid og sted som kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, mandag 14. september 2015.