Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Orgelinnivielse 1.februar

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Den 1.februar er det orgelinnvielse i Konnerud kirke kl.11. Biskop Per Arne Dahl, prost Øystein Magelssen m.fl. deltar.

Dette blir en fellesgudstjeneste for Skoger og Konnerud menighet

Velkommen til å være med på en stor dag i Konnerud menighet!