Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Gamlekirkens venner

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Skoger menighetsråd tatt initiativ til å danne "Gamlekirkens venner". Vi kunngjorde dette i forbindelse med 200 års markeringen av Grunnloven og gledelig mange meldte seg interessert.
Vi inviterer deg til et skikkelig "avspark" for denne venneforeningen på Skoger sanitetshus  1. desember kl. 18.30- 20.30 med følgende program:
1.       Vi mimrer fra grunnlovsfeiringen med bilder på storskjerm.
2.       Sverre Hornkjøl tar for seg endringer/arbeid med kirken siste 50 år- og litt om ting som burde vært gjort.
3.       Idedugnad på hva venneforeningen bør prioritere (se mandat under). Hvordan organisere oppgavene?
Enkel servering. Fint med en mail/sms om du kommer til Jakob Vik 41900210 eller jakobvik@bfk.no
Formålet med Gamlekirkens venner:
Øke kjennskap om historien til Skoger gamle kirke og være en pådriver for vern og utvikling av vår felles kulturskatt
Sentrale "oppgaver" så langt :
·         Bidra aktivt  til informasjon, markedsføring og utvikling av arrangementer, spesielt Olsokfeiring og konserter.
·         Komme med innspill til Skoger menighetsråd om viktige tiltak på kirkens område
·         Forvalte årlig driftstilskudd gitt til "venneforeningen" på årsmøtet i Skoger menighet.
·         Forberede 800- års jubileum i 2020!!