Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Evert Taube går i kyrkan onsdag 27.august kl. 18

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 Kristin Gjelsnes og Wilfred Liljeroos synger i Skoger gamle kirke onsdag 27.august kl.18. Entre kr 100

Velkommen!

wwfile/101196/evert_taube.docx