Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Endring av sognegrenser på Kniveåsen og Eikhaugen- skal Skoger "tape terreng"?

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Kniveåsen og Eikhaugen har lenge vært en del av bydelen Skoger og en del av Skoger kirkesogn. Prosten i Drammen tok i 2012 til orde for endringer i sognegrensene bl.a. i denne delen av Drammen. Tangen og Skoger menighetsråd var da enige om at det var viktig å få vite om hvorvidt folk på Kniveåsen og Eikhaugen fortsatt ville høre til Skoger kirkesogn eller om befolkningen her ønsket  tilknytning til Åskollen og dermed Tangen menighet. Vi gjennomførte derfor en lokal folkeavstemming.
 
Hele 315 personer (medlemmer av kirken over 18 år) fikk brev i postkassa og ble oppfordret til å stemme på nett. Vi fikk inn 49 svar, hvorav 39 stemte for Tangen (79,6 %) og 9 for Skoger (18,4%). Vi registrerte videre at det var samme tendens enten om man hadde adresse Eikhaugen eller Kniveåsen.
 
Vi i Skoger menighetsråd åpnet i menighetsmøtet i Skoger i august 2012 for at både Kniveåsen og Eikhaugen kunne "avgis" til Tangen menighet. Vi så dog mulige uheldige konsekvenser:
·        beboere på Kniveåsen/Eikhaugen opplever mindre tilhørighet til bygdesamfunnet i Skoger
·        redusert ressurstilgangen på frivillige til menigheten
·        færre barn og unge i menigheten
·        reduserte administrative ressurser på sikt.
Tross disse "mørke skyene", syntes vi det var viktigere at folk oppsøkte kirkens tilbud og der de følte det naturlig, enn at vi i Skoger skulle tviholde på medlemsgrunnlaget. Forslaget ble nedstemt i 2012.
 
Nå tar vi dette spørsmålet opp på nytt. Først behandlet vi det i menighetens årsmøte i mars 2014 og vi ble enige om å ta denne saken som utsatt sak på ekstraordinært årsmøte 24.4. med en anbefaling om å "avgi" Kniveåsen til Tangen. I tillegg tar vi opp spørsmålet om grense til Fjell kirkesogn. Avgjørelse i slike spørsmål tas av biskopen i Tunsberg bispedømme.
 
Vi i Skoger menighetsråd har som mål i 2014 og 2015 å engasjere bygdefolk i debatter som betyr noe for folk flest. Gjennom dette ønsker vi å øke engasjementet om tro (og gjerne tvil) og å jobbe for en kirke åpen for alle.
 
På vegne av Skoger menighetsråd, Jakob Vik.