Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Familiegudstjeneste og årsmøte 16.mars

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

16. mars er det familiegudstjeneste med utdeling av 4 års bok i Skoger kirke.  Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og menighetens årsmøte.

 

ÅRSMØTE:

1.Årsrapport med regnskap
2. Soknegrenser: Kniveåsen –skal vi avstå dette til Tangen? behandlet august 2012, men menighetsrådet vil løfte dette fram på nytt grunnet at prosten skal nå avgi sin innstilling til Biskopen

3.Innkomne forslag (styret behandler forslagene 13.3)

Fremdriftsplan for tilbakeføring av fjernede gjenstander etter restaurering av Skoger gamle kirke år 2000

FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet henstiller menighetsrådet til å vedta en tidsplan for tilbakeføring av de av kirkens gjenstander som beviselig ikke er registrert med nummer i offentlige samlinger.

 

2.Interessekomité for Skoger gamle kirke
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet henstiller menighetsrådet til å utarbeide retningslinjer for en interessekomite for Skoger gamle kirke innen gitt dato.

3.St. Olavsvegen gjennom Skoger

FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet henstiller Skoger menighetsråd til å gå i dialog med grunneier(e) med svar innen Pilegrimskonferansen 15. mai.

 

4.Fremdriftsplan for tilkomstområdet på nord- og vestsiden av helligdammen på Hanevold gård.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet henstiller menighetsrådet til å vedta en fremdriftsplan for opparbeidelse av denne delen av «Kirkeveien» og tilstøtende areal.

 

5.Olsok-komite
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet henstiller menighetsrådet til å oppnevne en komite for utvikling og gjennomføring av årlige Olsokarrangement i Skoger gamle kirke.

 

Velkommen!