Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Pilegrimsvandring - og kulturkveld i Fjell kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Torsdag kveld 29. august kl. 19.00 inviterer kulturutvalget til pilegrimskveld med Eivind Luthen i Fjell kirke. Søndag 1. september går pilegrimsvandringen fra Skoger gamle kirke til Fjell kirke.

Kulturkomiteen har lykkes i å få pilegrimsekspert Eivind Luthen til å komme for å holde foredrag om pilegrimstradisjonen og det arbeidet som Luthen og andre har gjort for å utvikle pilegrimsleden til Nidaros. Luthen har lang erfaring fra dette arbeidet og vi kan love en meget interessant kveld. Det er særlig aktuelt for vårt distrikt der det ennå står arbeid igjen for å legge til rette for pilegrimsvandringer.

Fjell kirke har gjennom flere år hatt en pilegrimsvandring fra Skoger gamle kirke til Fjell kirke. Vi går forbi Skoger kirke, over Mælen, gjennom skogen til Skolterudsletta (rett nedenfor Hellashytta) og så ned til Fjell kirke. I år er vi svært glade for å ha med oss både Skoger og Strømsø menigheter på opplegget.

Søndagen setter vi opp en buss fra Strømsø kirke kl. 10.00 og fra Fjell kirke ca 10.30 som kjører til Skoger gamle kirke der vi foretar registrering av pilegrimene. Det betales et bidrag på kr. 100,- for å dekke utgifter til buss og annet.

Kl 11.00 er det morgensang (enkel gudstjeneste) i Gamle Skoger kirke der koret Chorisma synger. Så går vandringen opp forbi Mælen der vi har kaffepause fra en svartkjele som komiteen forbereder. Så går vandringen videre til Skolterudsletta og Fjell kirke der vi serverer pilegrimssuppe.

Deler av turen gås i stillhet og vi har korte tidebønner med veksellesning og sang på stoppestedene. 

Vandringen er på ca 10 km og det er viktig å ha gode støvler. Ta med matpakke og drikk. Vi serverer suppe etter turen i Fjell kirkes peisestue.

Velkommen til en god vandring i høstskogen!

Program
Kl 10.00: Avreise med buss til Skoger gamle kirke fra Strømsø kirke (v/ menighetshuset) og fra parkeringsplassen nedenfor Fjell kirke ca 10.30.
Kl 10.30: Ankomst Skoger gamle kirke. Registrering av deltakere. Betaling av startkontingent. Kr 100,-. (Inkl bussfrakt ). Barn gratis. 
Kl 11.00: Morgensang med Chorisma
Kl. 11.30: Marsjen starter. Vi går langs bilveien via ” Skoger nye kirke” til Mæhlen. Herfra følger vi merkene oppover skogsstien til et åpent område før vi krysser en liten bekk. Her blir det matpause. Kaffe fra den ”store svartkjelen”. Tidebønn: 5-7 minutter 
Kl. 13.45: Stille vandring til neste stasjon: Marsjen fortsetter via Korssteinene og Kjerkeberget fram til Skolterudsletta. Tidebønn: 3-5 min
Kl. 14.10: Stille vandring til Fjell kirke: Marsjen tar av fra den merkede pilegrimsveien ved Hellashytta og vi går raskeste vei ned til Fjell kirke.
Kl. 14.30: Kort tidebønn og velsignelse av pilegrimene i kirken. 
Kl 14.40: Servering av pilegrimssuppe i peisestua i Fjell kirke. Utdeling av deltagerbevis.
Kl 15.15 Avslutning