Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Årsmøte i Skoger menighet

Dato: 05.03.2018

12. mars kl. 20.30 er det årsmøte og påfølgende kveldsbønn i Skoger kirke. Chorisma deltar med sang. Hjertelig velkommen!