Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Informasjon om arrangement i Skoger menighet

Dato: 30.08.2016

image

Vil du finne mer ut om hva som skjer i Skoger menighet kan vi anbefale facebook siden til Konnerud kirke og Skoger kirke. Der vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om aktiviteter som skjer.