Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Drop-in dåp

DåpDrop-in dåp i Konnerud og Skoger kirker.

Dersom du kan tenke deg dåp for barn eller voksen, men ønsker en litt enklere ramme, ønsker vi i Skoger og Konnerud menigheter å invitere til "Drop in dåp".
En av grunnene til at vi ønsker å gi dette tilbudet,  er at vi ikke ønsker at alt det ytre vi kan tillegge dåpen - som eks dåpsklær, dåpsselskap, dåpsmat og dåpsgaver - ikke skal stå i veien for den egentlige GAVEN: at vi i dåpen får noe vi kan hvile i resten av vårt liv.


Dåpen gir meg et holdepunkt. Noe som holder gjennom alt. Noe som gjør meg trygg. Dåpen gir på ny og ny denne tryggheten: her, i Guds favn, hører jeg hjemme!


Dere som er interessert i dette tilbudet kan kontakte Margrete Schmidt Johansen, sokneprest i Skoger, (41253450)/mail:mj296@kirken.no eller Trond Sandhaug, sokneprest på Konnerud (46477992).

"Drop in dåp":
Vi ønsker å legge til rette for enklest mulig prosess: Etter at dere har snakket med presten på telefon for bekreftelse av dåp og dato, melder dere dere på til dåpen på nettet under Den norske kirke i Drammen. For voksne som ønsker dåp, trenger vi to faddere. For barn/unge under 15 år,
trenger vi en erklæring fra foreldre/foresatte om at det er greit at vi døper. Så har vi en enkel dåpssamtale, der vi også gjerne hilser på faddere (den som skal døpes må ha med seg to faddere - dette kan ikke være foreldrene og de må tilhøre et kristent trossamfunn. Til selve dåpen kan dere ta med familie eller venner, men de som må være til stede er fadderne. 

 (Foto:Carlo Cabanilla)