Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Chorisma

Chorisma er Skoger kirkes kor.  Koret deltar med forsangergruppe på noen av gudstjenestene og dessuten ved egne konserter.  Dirigent er kantor Knut Schmidt Johansen, tlf 98470267

Øvelse i Konnerud kirke hver tirsdag kl 19.00

Du er hjertlig velkommen til å være med!