Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Skoger menighet

Skoger kirke 12Skoger menighet
Skoger prestegjeld er delt i to sokn: Konnerud og Skoger. Skoger menighet har etter forskyvning av soknegrensen ca. 1700 innbyggere med rundt 1539 medlemmer. (Tall fra 2017). Skoger er en tradisjonsrik bygd med røtter tilbake til middelalderen. Landbruk er bygdas identitet og vi smykkes med mange store gårder. Her ligger også en stor golfbane. Det bygges privathus i Skoger og stadig flere flytter hit. Skoger har fått merke sentraliseringen av offentlige kontorer og allmenn næringsvirksomhet, men det er ikke så mye som er rettet direkte mot detaljistmarkedet allikevel. I Skoger er det en barneskole og Sanitetshus. Det har årlig vært mellom 10-20 konfirmanter fra Skoger.

Menigheten har to kirker; Skoger kirke (1885) og Skoger gamle kirke som er en middelalderkirke oppført ca 1200. Den er viet til Olav den Hellige og bygget over en "Olavskilde". Den har flere ganger gjennomgått omfattende reparasjoner, særlig i 1960-1972 og 1999-2001. Kirken har ingen varmeelementer og kan kun brukes om sommeren. Ved Skoger kirke ligger også Skoger sentralkirkegård hvor andre trossamfunn har fått sitt eget område. Skoger gamle kirke 6

Faste aktiviteter i Skoger menighet:


Gudstjeneste hver fjerde søndag samt flere helligdager.

Gudstjenestene er både i Skoger kirke og om sommeren arrangeres de i Skoger gamle kirke. I Gamlekirken arrangeres også guidede turer og konserter.

Eldretreff

Det er hyggelig å komme sammen en gang i måneden til Eldretreff. Her blir vi tatt godt imot av komiteen for Eldretreffet: Turid Nilsen, Turid Thoresen og Inger Johanne Magnussen. Treffene er i Sanitetshuset den siste onsdagen i måneden, unntatt i desember da det er siste onsdagen før jul. Her inviteres det til sang, musikk, andakt, bevertning og utlodning, og mye hjertevarme. De tilbyr også skyss til sine deltakere.Organist, prest og diakon deltar på treffene.

 

Kirkegårdsskyss Åpent kapell

Skoger kapell er åpent hver torsdag fra kl.11-13 fra torsdag før 17.mai til midten av august. Her kan du komme innom for en kaffekopp, vaffel og hyggelig prat. Kirken tilbyr skyss til og fra Skoger kirkegård, og stopper også innom Hageland Skoger for de som ønsker å kjøpe med seg noe der for å stelle gravene sine.

Frivillige kapellverter koker kaffe og steker vafler og staben er innom hver torsdag.