Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: skoger@drammen.kirken.no

Du er her: Skoger

Skoger menighet

Skoger kirke 12Skoger menighet
Skoger prestegjeld er delt i to sokn: Konnerud og Skoger. Skoger menighet har ca. 2200 innbyggere med 2000 medlemmer. Skoger er en tradisjonsrik bygd med røtter tilbake til middelalderen. Landbruk er bygdas identitet og vi smykkes med mange store gårder. Her ligger også en stor golfbane. Det bygges privathus i Skoger og stadig flere flytter hit. Skoger har fått merke sentraliseringen av offentlige kontorer og allmenn næringsvirksomhet, men det er ikke så mye som er rettet direkte mot detaljistmarkedet allikevel. I Skoger er det en mindre barneskole og sanitetshus. Det har årlig vært mellom 10-20 konfirmanter fra Skoger.

Menigheten har to kirker; Skoger kirke (1885) og Skoger gamle kirke som er en middelalderkirke oppført ca 1200. Den er viet til Olav den Hellige og bygget over en "Olavskilde". Den har flere ganger gjennomgått omfattende reparasjoner, særlig i 1960-1972 og 1999-2001. Kirken har ingen varmeelementer og kan kun brukes om sommeren. Ved Skoger kirke ligger også Skoger sentralkirkegård hvor andre trossamfunn har fått sitt eget område. Skoger gamle kirke 6

Faste aktiviteter:
Gudstjeneste annenhver søndag
Søndagsskole
Kirkekoret Chorisma
Eldretreff