Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Historisk tilbakeblikk

Spesialavhandlingen "Kirkeliv i Skoger 1885 1940" er en eksamensoppgave fra Menighetsfakultetet fra 1981 skrevet av Ivar Vik. Den gir et innblikk i alt religiøst liv i Skoger sokn i nevnte tidsrom. Les og bli bedre kjent med Skogerbygdas historie!