Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Konfirmasjon i Skoger kirke


Velkommen som konfirmant i Skoger menighet!

Vi i Skoger menighet ønsker å gi deg en fin tid sammen med dine medkonfirmanter, der det er plass for livets store spørsmål, vår tro og vår tvil.
Gud er en Gud som vil oss vel, og vi tror at Han ønsker at du skal bli bedre kjent med Han, deg selv og medmenneskene dine. 
Dersom spørsmål: kontakt Kateket Karin Vaskin, eller sokneprest i Skoger, Margrete S Johansen, tlf nr: 41253450. 

 


Invitasjon

Informasjonsmøte for de unge og foresatte torsdag 19. april kl. 18.00 i Konnerud kirke
Konfirmasjonsdager 2019:
Konnerud kirke 4., 5. og 12 mai
Skoger kirke 9. juni
 
Konfirmantåret
Konfirmantene velger om de skal på leir eller om de skal være hjemmekonfirmant:
1.      Sommerleir på Strand leirsted, Stokke, 6.-10. august
2.      Høstleir på Aarholt-tunet, Stokke, 1.-5. oktober
3.      Hjemmekonfirmant; for noen er et nettbasert opplegg fra Sjømannskirken et godt alternativ, mens det for andre vil det bli noen ekstra samlinger.
Leiralternativet koster kr. 2.900,- Ta kontakt om det er behov for å dele beløpet i mer enn to deler. Det samme gjelder om det er behov for å søke om støtte til deler av beløpet.
Hjemmekonfirmanter betaler kr. 1.100,- Det gis søskenmoderasjon for alle alternativer.
 
Undervisning høst og vår (ca hver 3. uke)
Gudstjenester i løpet av konfirmantåret
 
Se mer informasjon:
Facebooksiden: Konnerud kirke og Skoger kirke eller se en opplysningsfilm om konfirmasjon ved å trykke her
 
Hilsen Skoger og Konnerud menighet
Tlf. 32989288/ kv298@kirken.no

 


Ofte stilte spørsmål om konfirmasjon:
 
Hvordan registrerer vi konfirmanten?
Innskrivingen skjer digitalt. Informasjon om dette blir gitt på informasjonsmøtet 19. april.
Påmeldingen vil være tilgjengelig fra denne dagen.
 
Får vi konfirmasjonsdagen vi har ønsket?
Har dere reservert lokaler til en av dagene, kan dere regne med at dere får den dagen dere ønsker. Skriv en begrunnelse, så tar vi hensyn til ønsket når dagene fordeles.
 
Kan ungdom som ikke er døpt bli konfirmant?
Svaret er ja. I løpet av konfirmantåret vil du få opplæring i den kristne tro, og du får selv være med å velge om du skal bli døpt. For å bli konfirmert må du bli døpt.
Hvordan er tilbudet for konfirmanter med spesielle behov
Konfirmanter med spesielle behov har krav på et tilrettelagt opplegg. Ta kontakt så vi kan bli enige om et godt alternativ sammen.

 

Alle må levere digital innmelding:
Ta kontakt om det ikke er mulig for dere å levere digital innmelding
Fyll ut konfirmantskjema: https://minkirkeside.no/Drammen
 

 

Viktige opplysninger (trykk her)

Den norske kirkes nettsider