Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
29.04.2018 18.00 Samtalegudstjeneste Skoger kirke Skoger
17.05.2018 08.20 Familiegudstjeneste Skoger kirke Skoger
20.05.2018 11.00 Høymesse Skoger kirke Skoger