Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
24.12.2018 15.00 Julaftensgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
25.12.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke