Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
29.07.2018 11.00 Høymesse Skoger gamle kirke Skoger
12.08.2018 11.00 Gudstjeneste i Skoger gamle kirke Skoger gamle kirke
19.08.2018 11.00 Prekengudstjeneste Skoger gamle kirke Skoger
09.09.2018 11.00 Gudstjeneste i Skoger gamle kirke Skoger gamle kirke
14.10.2018 11.00 Familiegudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
04.11.2018 18.00 Allehelgensmesse i Skoger kirke Skoger kirke