Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
01.04.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
29.04.2018 18.00 Samtalegudstjeneste Skoger kirke Skoger
17.05.2018 08.20 Familiegudstjeneste Skoger kirke Skoger
20.05.2018 11.00 Høymesse Skoger kirke Skoger
10.06.2018 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Skoger kirke Skoger
01.07.2018 11.00 Høymesse Skoger gamle kirke Skoger
29.07.2018 11.00 Høymesse Skoger gamle kirke Skoger
19.08.2018 11.00 Prekengudstjeneste Skoger gamle kirke Skoger