Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
04.11.2018 18.00 Allehelgensmesse i Skoger kirke Skoger kirke
11.11.2018 11.00 Gudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
02.12.2018 18.00 Lysmesse i Skoger kirke Skoger kirke
16.12.2018 18.00 Julekonsert i Skoger kirke Skoger kirke
24.12.2018 15.00 Julaftensgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
25.12.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke