Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: skoger@drammen.kirken.no

Du er her: Skoger

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
17.12.2017 18.00 Julekonsert Skoger kirke
24.12.2017 15.00 Julaftensgudstjeneste Skoger kirke
25.12.2017 11.00 Høytidsgudstjeneste Skoger kirke
07.01.2018 13.00 Gudstjeneste Skoger kirke
14.01.2018 11.00 Gudstjenste Skoger kirke Skoger kirke
11.02.2018 11.00 Familiegudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
11.03.2018 11.00 Gudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke
01.04.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste i Skoger kirke Skoger kirke