Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Skoger menighetsråd


Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

Medlemmer Rolle
Vik, Jacob Leder
Røed, Ingeborg Nestleder
Christiansen Sørby, Halldis Sekretær
Eriksen, Merethe Medlem
Johansen, Margrete Schmidt Medlem
Østbø Gunnerød, Erik Medlem
Øvrebø Steen, Solveig Medlem


Varamedlemmer Rolle
Bråthen, Arnfinn Varamedlem
Fjeldheim, Anette Burud Varamedlem
Gundesø, Hans Varamedlem
Aasen, Anne Varamedlem