Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Diakoniens dag i Åssiden kirke - forbønnsgudstjeneste

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 13.05.2018 kl. 11.00
Sted: Åssiden Kirke
Beskrivelse:    
Forbønnsgudstjeneste på søndag før pinse. 
tiden. Nattverd.

Tjøstolf Andreas Vittersø, Jon Jørgensen og Trond
Akerø Kleven leder gudstjenesten sammen med
frivillige medarbeidere fra diakonatet. Takkoffer
til menighetens diakonale arbeid på Åssiden.

Kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.  

Presentasjonsgudstjeneste 2012

Trenger du skyss til å fra kirken? Ring 32989208 fra kl. 10.00-10.15  

Åssiden kirkes FB-sider

Skrevet av: Dag Kaspersen