Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Åssiden Menighets Årsmøte

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 18.03.2007 kl. 18.00
Beskrivelse:    
Årsmøtesaker, årsrapport og regnskap for 2006.

Saker til årsmøtet må meldes til menighetsrådet innen søndag 11. mars: Åssiden Menighetsråd, Åssiden Kirke, Åkerveien 2, 3024 Drammen.

På Årsmøtet blir det også en orientereing om menighetens nye misjonsprosjekt i Etiopia. Dette er et samarbeid med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Det serveres enkel kveldsmat.


Velkommen.

Kirkekaffe i Menighetssalen

Mer info:
Årsmelding 2006 for Åssiden Menighet
Årsrapport 2006 Åssiden Menighet - vedl til regnskaper
Årsregnskap 2006 Åssiden Menighet - balanse
Årsregnskap 2006, Åssiden Menighet
Årsregnskap 2006, Åssiden menighet - sammenligning med tidl år
Årsstatistikk 2006, Åssiden Menighet
Skrevet av: Dag Kaspersen