Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Tjøstolf Vittersø


 

 


Tjøstolf Vittersø  
Navn: Tjøstolf Vittersø
Tittel: Diakon
Adresse
Tlf 32 98 92 07
Mobil
E-post vitterso@drammen.kirken.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Diakoniutvalget