Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Flygelfondet i Åssiden kirke tildelt kr 200 000 fra Sparebanken Øst

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Sparebanken Øst har i sitt årlige utdeling av støttemidler "Samfunnsutbytte Spire" besluttet å bidra med kr 200 000 til Åssiden Kirkes Flygelfond. Dette er svært gledelig og gjør at vi nå allerede er over halveis i vår innsamlingsaksjon til nytt flygel i Åssiden kirke.  

Høsten 2016 besluttet Åssiden Menighetsråd å opprette et flygelfond og startet samtidig en innsamling til nytt flygel i Åssiden kirke. Denne beslutningen ble tatt på bakgrunn av det voksende musikalske liv i menigheten de siste årene, med to barnekor, et stort gospelkor for unge/voksne (DIGC) og en stadig større konsertvirksomhet i kirken. Vi har nå behov for et kvalitetsflygel som kan fungere i kirkerommet, og bidra til å heve kvaliteten både i møte med barn og unge i bydelen, og i konserter og gudstjenester som arrangers i kirken. 

Flygelfond 2017 - fremdriftEt flygel er et kostbart instrument, og må være en langsiktig investering. Vi har laget et budsjett på ca en million kroner for dette formålet. I jubileumsåret 2017 da det er 50 år siden kirken ble innviet, håper vi å kunne komme godt i gang med denne innsamlingen. Vi regner ikke med å nå målsettingen før neste år, men med tildelingen fra Sparebanken Øst på kr 200 000 ligger vi godt foran skjema. Åssiden Menighetsråd har allerede avsatt kr 400 000 til formålet. Dessuten er det satt i gang en innsamling på flere forskjellige plan. Det blir arrangert konserter til inntekt for flygelfondet. Et sommerlotteri, til inntekt for flygelfondet. Næringslivet i bydelen oppfordres til å bidra til flygelfondet. Dessuten kan gammelt flygel selges. Alt dette gjør at vi ved midtsommer 2017 allerede har reist over kr 650 000 til nytt flygel i Åssiden kirke. Dette er vi svært takknemlige for, i sær går takken til Sparebanken Øst for deres generøse tilskudd til Flygelfondet. 

Høsten 2017 kommer vi tilbake med nye tilskuddsordninger til privatpersoner og næringsliv i byen og bydelen. Håper dere vil hjelpe oss med å investere i et nytt flygel i kirken vår. Dette er en strategisk investering som vil bety mye for Åssiden og alle som bruker kirken her.