Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Påskefeiring i Åssiden menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

I den stille uke og selve påskehelga blir det mange gudstjenester og samlinger i Åssiden menighet. Her får du en oversikt over vårt program.

SKJÆRTORSDAG 28. mars
kl. 09.00: Morgensang i kirken og menighetens påskefrokost på Seniorsenteret 
kl. 19.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste med Nattverd v/ sokneprest Dag Kaspersen og kantor John Smith 

LANGFREDAG 29. mars
kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v/ menighetsprest Jon Jørgensen og kantor John Smith. 

PÅSKEDAG 31. mars
kl 11.00 Høytidsgudstjeneste v/ menighetsprest Jon Jørgensen, sokneprest Dag Kaspersen og kantor John Smith. Dåp og Nattverd. 

2. PÅSKEDAG 1. april
kl 11.00 Gudstjeneste på Fløya v/diakon Tjøstolf Vittersø, menighetsprest Jon Jørgensen og kantor John Smith. 

Andre søndag etter påskedag
Påskehagen i Åssiden kirke.