Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Åssiden
 

Åssiden kirke

Tips en venn Info Skriv ut 


Åssiden kirke, vinteren 2008 
I skriv av 26.april 1967 skriver Det kgl Norske Kirkedepartement til Tunsberg stiftsdireksjon angående opprettelse av Åssiden soknekall i Drammen: ”Fra den tid Kirke- og undervusningsdepartementet fastsetter, blir Bragerernes menighet i Drammen delt ved at Åssiden distrikt blir skilt ut som selvstendig menighet og soknekall.” Dermed var det sluttført en prosess som egentlig startet 1.juni 1951 da Åssiden ble innlemmet i Drammen og forenet med Bragernes. Tanken på egen egen kirke på Åssiden ble reist umiddelbart. Men det tok lang tid. Private innsamlinger over mange år og kommunale bevilgninger førte til en gledens dag 10.juni 1963 da et enstemmig formannskap besluttet at kirken skulle stå ferdig innen 5 år og de nødvendige bevilgninger ble gitt. Nå ble det fart i sakene, kirkeringene ble aktivisert, kommunen ga en sentral og flott tomt. Arkitekter var Harald Hille og Odd Østby. Grunnstensnedleggelsen ble 19.juni 1966. Allerede 1.oktober 1967 kunne Åssiden kirke vigsles av biskop i Tunsberg, Dagfinn Hauge. Den første sokneprest ble Jo Bolstad.Og nå startet et meget aktivt menighetsliv i det som var en av landets første arbeidskirker: alt under samme tak - kirkesal, menighetsal, kirkestue, ungdomssaler, speiderrom, barnehage, kontorer, kjøkken etc.

Senere ble lokalmiljøet beriket ved at Åssiden Eldresenter ble bygget til og tatt i bruk 1987. Dette er en selvstendig stiftelse med Åssiden Menighet, Åssiden Pensjonistforeningen og Åssiden Sanitetsforening som de tre ansvarlige samarbeidspartnere sammen med Drammen kommune.

Les mer om Åssiden kirkes historie her: Skrevet av Kirsten Nilsen

Mer om Åssiden kirke Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker

Flere bilder av kirken her

 

Sist oppdatert: 31.03.2011
Skrevet av: Bent A. Møller