Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden
 

Planlegging av vielsen

Tips en venn Info Skriv ut 


Brudeparet kan vurdere følgende variasjoner:

1. Skriftlesninger
Hvilke bibeltekster skal leses? I ordningen står det listet opp mange forslag, men dersom dere har andre forslag til bibeltekster kan dette tas opp med presten. Det er kanskje en tekst som brudeparet kjenner godt og gjerne vil høre i sitt bryllup. Skriftlesningene kan leses av forlovere, familiemedlemmer eller venner. Presten kan selvsagt også bistå her. Hva ønsker dere? 

2. Ekteskapsløftene
Disse kan gis på to forskjellige måter. Dere kan gjøre dette slik ordningen var tidligere, med to spørsmål til hver av brudefolkene som besvares med deres "ja", eller dere kan selv fremsi ekteskapsløftene til hverandre. Dette skjer ved at man gjentar etter presten: "Jeg tar deg (NN) til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss".

3. Overrekkelse av ringer
Det har lenge vært vanlig å gi hverandre ringer etter selve vigselshandlingen. Nå man velge å fremsi følgende etter presten ved overrekkelsen av ringene: "NN, jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap".

4. Forbønn for brudeparet
Det er to ulike forbønner å velge mellom. Brudeparet kan også selv skrive en bønn der dere gir uttrykk for deres drømmer om livet og fremtiden. Det kan også avtales lystenning under forbønnen. Her kan en eller annen i brudefølget gjerne aktiviseres. En bønnesalme kan synges mens brudeparet kneler på alterringen.

5. Musikk/symbolhandlinger
Deltakerne i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag. Det er mulighet for kreativitet og deltakelse for å gjøre seremonien enda mer personlig. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det her åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn. Dere kan også være med å finne salmer til vielsen.
6. Bryllupsmesse
I den romersk-katolske kirke er et kirkebryllup også messefeiring, dvs. at vielsen avsluttes med nattverden. Dette er også mulig i vår kirke. Ønsker brudeparet en bryllupsmesse?

7. Prosesjonene
Skal brudeparet gå sammen inn i kirken/kapellet, eller skal bruden og hennes far gå sammen? Skal det være med brudepiker og brudesvenner? Dersom det er ønskelig kan alternativt brudeparet, en eller begge, forloverne, representant (er) for familiene, liturg (dvs. prest) gå inn i kirken i prosesjon.


 

Sist oppdatert: 19.10.2017
Skrevet av: Dag Kaspersen