Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden
 

Fadderordningen

Tips en venn Info Skriv ut 


Dåp og dueForeldrene velger selv hvilke faddere de ønsker for sitt barn. Om en voksen skal døpes, kan dåpskandidaten selv velge sine faddere. Dette er uansett et viktig valg, for faddere kan virkelig bety mye for barnet. En fadder kan ha et spesielt øye med barnet og følge det i oppvekstperioden. En fadder kan være en trygg voksen som deler sin tro og erfaring med barnet. Det er en stor tillitserklæring å bli spurt om å være fadder.

Kirkens fadderorning er svært gammel. I det andre århundre, den gang kristendommen var forbudt i Romerriket, var det ofte nødvendig å gi barn av kristne martyrer nye foreldre. Lenge var det derfor vanlig at en av fadderne bar barnet til døpefonten.

Ofte vil fadderne være fra nær familie eller vennekrets. Nedre aldersgrense er 15 år og fadderne må enten være medlemmer av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Den døpte skal ha minst to, og høyst seks faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to faddere må dessuten være tilstede ved dåpshandlingen. 

Trosopplæring er ikke noe ensomt prosjekt. Sammen med hele kirken – spesielt vår lokale kirke skal de: be for den døpte, hjelpe han eller henne til å bruke Guds ord og nattverden, som det heter i dåpsliturgien.

Dersom det av foreldrene legges til rette for god kontakt mellom faddere og barnet som døpes, kan fadderordningen bli til god hjelp for barnet. Faddere kan på sin side bidra til at dåpsdagen blir feiret som en litt annerledes fødselsdag, der en minnes det som skjedde i dåpen. For de døpte er det dessuten godt å vite at fadderen har lovet å bry seg spesielt om dem og be for dem.

Å være fadder innebærer imidlertid intet sivilrettslig ansvar, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Moderne norsk lov har ingen slike paragrafer. Det ansvar man som fadder forplikter seg på er moralsk og religiøst. Fadderansvaret handler altså først og fremt om barnets vekst og utvikling i troen og livet.

Sist oppdatert: 05.01.2017
Skrevet av: Dag Kaspersen