Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Åssiden
 

Huskeliste ved Dåp

Tips en venn Info Skriv ut 


DåpFør dåpen
1) Snakk med hverandre om hvorfor dere ønsker dåp. Vurder hvilke rammer du/dere kan tenke dere rundt dåpsdagen, hvor og når dåpen skal finne sted.

2) Snakk sammen om hvem du/dere kan tenke der å spørre om å være faddere, og ta kontakt med dem. Husk at fadderne ved barnedåp skal være vintner, som siden kan fortelle barnet hva som skjedde i dåpen og bistå barnet med trosopplæring. Les mer om fadderordningen

3) Finn et passende navn til barnet. Ta kontakt med folkeregisteret for utskrift av navneattest/fødselsattest tlf 815 81 818, fax 32212201.

4) Begynn planleggingen av det praktiske i god tid slik at alle innvolverte er forberedt når dåpsdagen kommer. Ring Åssiden menighet 32235070 (eller en annen menighet om det er ønskelig) og avtal dato. Ved barnedåp: Bli enig om valg av dåpskjole, hvem som skal bære dåpsbarnet, hvem som evt. skal ta av dåpslua, hvem som skal tenne dåpslyset, hvem skal fotografere (etter gudstjenesten).

5) Tenk igjennom hva det er behov for å snakke med presten om i dåpssamtalen. Kanskje ønsker dere en spesiell salme? Eller kanskje vil noen i familien lese en av dåpstekstene fra Bibelen?


På dåpsdagen
1) Sørg for å komme til kirken i rett tid, litt før kl 11.00 da gudstjenesten starter.

2) La barna som er med til gudstjenesten få noen barnebøker og tegneark (finnes bak i kirken). Gi gjerne noen i familien et spesielt ansvar for barna under gudstjenesten, så de kan svare på spørsmål fra barna og bistå dem dersom de trenger å gå ut under gudstjenesten.

3) Når det gjelder selve gangen i gudstjenesten og dåpshandlingen trenger dere ikke å bekymre dere for å huske noe. Presten som har ansvar for gudstjenesten, leder dere rolig igennom.

4) Det feires ofte nattverd etter dåpshandlingen. Dette er en feiring av det fellesskap vi er døpt inn i. Barna har derfor også sin plass rundt nattverdbordet. De kan enten delta på samme måte som de voksne (ved å motta brød og vin), eller de kan motta en spesiell vesignelse.

5) Fotografering under selve dåpshandlingen er ikke ønskelig,. Diskret filming eller fotografering uten blitz eller annen kunstig belysning, er imidlertid ikke forstyrrende dersom det blir gjort fra en av de nærmeste benkeradene. Man kan også bli igjen i kirken etter gudstjenesten og organisere gode fotografier rundt døpefonten. Presten stiller også gjerne opp sammen med dere.


Etter dåpsdagen
1) Be for barnet og lær barnet selv å be. Bruk gjerne en enkel aftenbønn eller aftensalme når barnet skal sove. Kjære Gud jeg har det godt, er mye brukt til dette, eller nå lukker seg mitt øye O Fader i det høye... Et enkelt bordvers er også en velbrukt måte å lære barn å be.

2) Les og fortell fra Bibelen. Det finnes gode barnebibler som egner seg til dette, dessuten også andre barnebøker som er skrevet spesielt med tanke på solid trosopplæring. Dåpsklubben Tripp Trapp er et svært godt pedagogisk tilbud. Se her

3) Ta barnet med i kirken så det kan få nattverd og felleskap i sin lokalmenighet. Åssiden Menighet forsøker, i samarbeid med foreldre og faddere, å bygge ut gode opplæringstilbud til våre døpte medlemmer frem til 18 år. Informasjon om slike tilbud vi du finne her på våre websider og i menighetsbladet.

Velkommen til dåp og trosopplæring i Åssiden Kirke

Sist oppdatert: 22.07.2007
Skrevet av: Dag Kaspersen