Åssiden menighet

Åssiden menighet
Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: aassiden@drammen.kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Råd og utvalg i Åssiden menighet

Navn Medlemmer Beskrivelse
Diakoniutvalget 1 Ansvar for kirkens omsorgsarbeid og velferdstil...
Fellesrådet 12 Drammen Kirkelige Fellesråd er et valgt organ r...
Kirkelig administrasjonsutvalg 8
Trosopplæringsstyre 1 styre er sammensatt av menighetsrådsrep., stab ...
Åssiden menighetsråd 7 Besluttende styre med hovedansvar å styrke og n...