Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Minigospel 4-8 år


Minigospel

Hver tirsdag kl 17.00 er det øvelse for Minigospel som ledes av Heidi Kaspersen og Monica Sun Helgerud.
Dette er et kor for barn 4-8 år. Koret synger ved forskellige arrangementer i kirkens høstsemester og vårsemester. 
Oppstart etter jul blir tirsdag 8. januar kl 17.00 i Åssiden kirke.
Felles middag for alle barnekorene er kl.17:40 i Menighetssalen.