Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Årsrapport for Åssiden Menighet i 2017

Årsrapporten fra 2017 ble lagt fram for årsmøtet i mars mnd, og har vært tilgjengelig på våre websider siden da, men noen har gitt tilbakemelding om at den har vært vanskelig å finne. Derfor legges rapporten i sin helhet ut her på denne siden.

Trykk på denne linken - så vil du få opp hele dokumentet


Fra Åssiden kirkes 50 års jubileum i 2017.