Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Gudstjenester

Gudstjeneste 160912 (20)
Høymessen på søndager og helligdager
Hver søndag og helligdag feires gudstjeneste i Åssiden kirke (se kalender på høyre side). Gudstjenesten er en viktig samling i lokalmiljøet der mennesker kommer sammen for å be til Gud og dele Guds ord og de hellige sakramenter. Etter biskopens forordning skal det årlig feires 60 slike gudstjenester i Åssiden kirke. Det er mye samarbeid om disse gudstjenestene. Ulike grupper, lag og foreninger samarbeider med kirkens ansatte ved spesielle søndager der de ønsker sine stemmer hørt. Gudstjenesten bringer mennesker sammen - voksne og barn, immigranter og folk med dype røtter i bydelen. Hovedgudstjenesten feires ukentlig på Søndag kl 11.00. Dette er meningetens hovedsamling der barn døpes og nattverden deles ut.


9 års fase april 2012-002
Nattverd i gudstjenesten
Ved de aller fleste gudstjenester feires nattverd. Brød og vin deles ut ved alterringen, eller i midtgangen (slik som på bildet over). Nattverden er fellesskapets sakrament for alle døpte - både for barn og voksne.
Tårnagentenes søndag_011_2011
Fellesskap etter gudstjenesten - Kirkekaffe
Etter hovedgudstjenesten på søndagene og helligdagene er det alltid åpent i Menighetessalen. Der serves litt å spise og drikke for alle som har tid til dette. Svært mange benytter seg av dette tilbudet. Dette er med på å bygge fellesskap i bydelen.
Blomstergudstjenesten 2009_02
Gudstjenester i samarbeid med Skolene og Barnehagene
Hver år arrangeres flere faste gudstjenester i samarbeid med skolene (til jul) og barnehagene (til jul og til sommeren). Her er et bilde fra blomstergudstjenesten på våren, som feires sammen med barnehager på Åssiden.
St.Hansaften 2010-011
Kveldsgudstjenester og tidebønn
Hvert år feires over 80 kveldsgudstjenester og andre mindre gudstjenester i Åssiden kirke. Disse har en enklere liturgisk ramme som morgenbønn, middagsbønn eller kveldsbønn. Her er bilde fra en kveldsbønn på St.Hansaften.