Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Torsdagstreff


Hyggelig fellesskap i menighetssalen (i Åssiden Kirke) for voksne og eldre med behov for et sosialt og åndelig fellesskap på dagtid. TorsdagsTreff varer fra kl 11.00 - ca 13.30. Programmet har følgende hoveddeler: Trim, foredrag /diverse program, bevertning, andakt, utlodning, sang og hygge. 

Kirkebussen henter de som ønsker transport. Ta kontakt med diakonen hvis du ønsker å være med på skysslisten.

Kontaktpersoner:
Diakon Tjøstolf A.Vittersø - tel 32 98 92 07 / 988 78 088
Menighetsrådsleder Kirsten Nilsen - tel 32 98 92 08
Seniorsenteret: Leder Hanne Mellberg - tel 32 80 99 90 

TorsdagstreffProgram for våren 2018

Januar
11.januar Åpningssamvær. Sigrid og Eva Lise synger.
18.januar Musikkprogram v/John A. Smith
25.januar Tema: «Elias Blix liv og diktning» v/Kirsten Nilsen

Februar
1.februar Musikkprogram v/Trond Akerø-Kleven 
8.februar Besøk av Ole Morten og Malin Weydahl som forteller fra Bolivia, Misjonsuke, barna fra barnehagen synger.
15.februar Besøk av Morten Kravik fra Den Norske Israelsmisjonen. Tema: «Det kan du stole på.» Misjonsbutikk.
22.februar Salongorkesteret spiller.

Mars
1.mars Tema: «Sportskapellet» v/Kirsten Nilsen (Vinterferie)
8.mars Yngve Fritjof Kristiansen synger.
15.mars «Erik Bye program.» Inger og Børge Johansen spiller og synger.
22.mars Påsken i ord og toner v/Kirsten Nilsen
29.mars Ikke Torsdagstreff (Påskeuka)*

April
5.april Tema: «Minner fra England» v/Kate og John A.Smith
12.april Tema: Glimt fra et pastor- og lærerliv v/Kåre Reiersen.
19.april Sang og musikk v/Susanne og Trond Akerø- Kleven.
26.april TUR til Solsetra Misjonssenter v/Hagatjern, Avreise fra Åssiden kirke kl 11.00. Påmelding. Betaling kr 100,- pr person.

Mai
3.mai Program v/Kirsten Nilsen.
10.mai Ikke Torsdagstreff (Kristi himmelfartsdag)
17.mai Ikke Torsdagstreff **
24.mai Elever fra 4.klasse ved Aronsløkka skole synger maisanger m.m.
31.mai MENIGHETENS SOMMERTUR i samarbeid med Seniorsenteret.

Juni
7. Torsdagsgutta synger.
14. FELLES SOMMERTUR for menigheter i Drammen
21. Sommeravslutning. Barnehagebarna deltar.

Forbehold om endringer i programmet.

*Torsdag 29.mars er det påskefrokost i menighetssalen kl 09.00