Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Torsdagstreff


Hyggelig fellesskap i menighetssalen (i Åssiden Kirke) for voksne og eldre med behov for et sosialt og åndelig fellesskap på dagtid. TorsdagsTreff varer fra kl 11.00 - ca 13.30. Programmet har følgende hoveddeler: Trim, foredrag /diverse program, bevertning, andakt, utlodning, sang og hygge. Torsdagstreff er for alle som ønsker å delta. 

Kirkebussen henter de som ønsker transport. Ta kontakt med diakonen hvis du ønsker å være med på skysslisten.

Kontaktpersoner:
Diakon Tjøstolf A.Vittersø - tel 32 98 92 07 / 988 78 088
Menighetsrådsleder Kirsten Nilsen - tel 32 98 92 08
Seniorsenteret: Leder Hanne Mellberg - tel 32 80 99 90 

Velkommen til Torsdagstreff våren 2019

Torsdagstreff

Dato: Program:
10. jan. Åpningssamvær. Eva Lise og Sigrid synger. Hanne Mellberg orienterer om Seniorsenterets tilbud
17. jan. Korpsleder Turid Formo fra Frelsesarmeen i Drammen forteller glimt fra arbeidet hun har vært med på
24. jan.

Kari Merete Krogh fra forebyggende helseteam spiller, synger og har tema om «Betydningen som sang om musikk har for helsa vår.»

31. jan. Torbjørn Greipsland forteller om ukjente misjonærer bl.a fra Buskerud
7. feb. Misjonsuke i Åssiden menighet. Besøk av Reidun A.Weberg fra Det Norske Misjonsselskap
14. feb. Yngve Fritjof Kristiansen synger
21. feb. Musikkprogram v/John A.Smith
28. feb. Barnehagebarna synger. Kirsten Nilsen har tema om Johan Sebastian Welhaven
7. mar. Informasjon om Kirkens Bymisjons arbeid i Drammen v/Elisabeth Jane Knutsen
14. mar. Salongorkesteret spiller
21. mar. Susanne og Trond Akerø-Kleven synger og spiller
28. mar. Torsdagsgutta synger
4. apr. Sanger og musikk fra Island v/organist Groa Hreinsdottir
11. apr. Påsken i ord og toner v/Morten Kravik som har jobbet for Israelsmisjonen. Salg av varer fra Israel
19. apr. Ikke Torsdagstreff.                                     Påskefrokost etter kort morgengudstj. Kl 09.00
Dato: Program:
25. apr. Malin Weydahl spiller fløyte og forteller fra misjonsarbeidet i Bolivia.
2. mai. Maiprogram v/Kirsten Nilsen
9. mai. 5.trinn ved Aronsløkka skole synger
16. mai. Musikkprogram v/kirkemusiker Trond Akerø-Kleven
23. mai. Tur til Solsetra Misjonssenter ved Hagatjern. Felles med Strømsgodset menighet
30. mai.  
6. jun. Musikkprogram v/John A.Smith
13. jun. Menighetens sommertur
20. jun. Sommeravslutning. Barnehagebarna deltar.

Forbehold om endringer i programmet.

Skyssordning:
Åssiden menighet har egen minibuss som bl.a brukes til å hente folk som vil være med på Torsdagstreff.

Gi beskjed til diakonen dersom du ønsker å stå på listen over personer som ønsker skyss.

Torsdagsmorgen ringes det til de som står på listen, for å høre hvem som skal være med kirkebussen denne dagen.

Besøk:
Flere av menighetens ansatte besøker personer som ønsker å ha noen å snakke med. Gi beskjed hvis du ønsker besøk selv eller vet om noen som ønsker det.
Det er også behov for flere besøkere. Vi ønsker å lage til kurs for interesserte.

Kontaktperson:
Diakon Tjøstolf A.Vittersø - tel 32 98 92 07 / 988 78 088