Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Torsdagstreff


Hyggelig fellesskap i menighetssalen (i Åssiden Kirke) for voksne og eldre med behov for et sosialt og åndelig fellesskap på dagtid. TorsdagsTreff varer fra kl 11.00 - ca 13.30. Programmet har følgende hoveddeler: Trim, foredrag /diverse program, bevertning, andakt, utlodning, sang og hygge. Torsdagstreff er for alle som ønsker å delta. 

Kirkebussen henter de som ønsker transport. Ta kontakt med diakonen hvis du ønsker å være med på skysslisten.

Kontaktpersoner:
Diakon Tjøstolf A.Vittersø - tel 32 98 92 07 / 988 78 088
Menighetsrådsleder Kirsten Nilsen - tel 32 98 92 08
Seniorsenteret: Leder Hanne Mellberg - tel 32 80 99 90 

Velkommen til Torsdagstreff høsten 2018

Torsdagstreff
August
16. Torsdagstreff-tur til Gulskogen gård.
Omvisning og evt tur i parken. Bevertning. Pris: kr 100,- pr person.
23. Semesterstart for Torsdagstreff. Hanne Mellberg fra Seniorsenteret deltar.
30. «Helsa vår» v/Anita Sund fra Forebyggende helseteam

September
6. Tur til Landfallhytta. Avreise fra Åssiden kirke
kl 11.00. Påmelding. Pris: kr 150,- pr person.
13. Erik Bye program. Inger S. og Børge Johansen synger og spiller
20. Tor Bringaker fra Normisjonen viser filmen:
«I Paulus’ fotspor» og forteller om «Paulus’ strategi som pionèrmisjonær i Europa»
27. Salongorkesteret spiller

Oktober
4. «Åsmund Olavsson Vinje – en overraskelsens mann!» v/Kirsten Nilsen
11. Sangprogram ved Monica Sun Helgerud
18. Gla’sangen fra Tranby synger.
25. Barnehagebarna synger + Allsangprogram v/Kirsten Nilsen

November
1. Sang og musikk ved Hilde H.og Svend Åge Jacobsen
8. «Påsketur til Kina» ved Ole-Bjørn Haugassen
15. Hallvard Alstad synger og Trond Akerø-Kleven spiller
22. Ikke Torsdagstreff
29. «Drammen Sanitetsforening» v/Liv Rasmussen

Desember
6. Adventsprogram v/Kirsten Nilsen og diakonen
13. Juleavslutning med juleprogram. Vi samles først i kirkerommet for en julemarkering. Julelunsj.

Forbehold om endringer i programmet.

Skyssordning:
Åssiden menighet har egen minibuss som bl.a brukes til å hente folk som vil være med på Torsdagstreff.

Gi beskjed til diakonen dersom du ønsker å stå på listen over personer som ønsker skyss.

Torsdagsmorgen ringes det til de som står på listen, for å høre hvem som skal være med kirkebussen denne dagen.

Besøk:
Flere av menighetens ansatte besøker personer som ønsker å ha noen å snakke med. Gi beskjed hvis du ønsker besøk selv eller vet om noen som ønsker det.
Det er også behov for flere besøkere. Vi ønsker å lage til kurs for interesserte.

Kontaktperson:
Diakon Tjøstolf A.Vittersø - tel 32 98 92 07 / 988 78 088