Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Gudstjenester med barn og ungdom

Første søndag i advent 2008-13
Egentelig skulle alle gudstjenester være familiegudstjenester. Det vil si, høymessen er slett ikke bare for voksne. Også der har barna sin naturlige plass, slik de har der voksne samles i hjemmet. Selv om de ikke forstår alt (det gjør vel slett ikke voksne heller) - så ser og lærer de ved å få være med som fullverdige medlemmer i sin kirke. Mange gudstjenester er imidlertid planlagt og gjennomført mer på barnas premisser. Her setter vi slik Jesus har lært oss - barnet i sentrum, ser dem, taler til dem, lytter til deres stemme i sang og lesning, og slipper dem til som hjelpere og ministranter.

Slike spesielt tilrettelagte gudstjenester er det ganske mange av i løpet av ett kirkeår, det er minst en i mnd. Her legger vi til rette for ulike årskull og betjener på denne måten våre unge medlemmer slik at de skal lære å feire kristen gudstjeneste. Noen ganger er det gudstjenste med 4 åringer, 6 åringer, 9 åringer, 10 åringer, 11 åringer eller konfirmanter og annen ungdom. Slike gudstjenester er svært godt besøkte på tvers av generasjonene.
 
Gudstjenesten er for hele menigheten, også for barn og unge. Her får de oppleve dåp, eller blir minnet på sin dåp. Her hører de bibeltekster lest og får de utlagt og forklart av sin egen prest. Her får de være med i menighetens forbønn og takkoffer. Her lærer de å vise respekt for de som lider og dør. Her samles de om Herres alter for å dele brød og vin etter vår kirkes orden. 

Det er mye læring i en gudstjeneste. Barna trenger dette ofte og regelmessig.