Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Det begynner med dåp

Dåp i Åssiden kirke
Barnedåp har dype røtter i kirkehistorien. Kristne familier har siden den første kirkes tid døpt sine barn. For før troen blir et valg og en bevisst vei er den en gave og et kall. Da de voksne ville hindre barna å komme til Jesus, sa han : La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem (Mark 10,14-15). Jesus minner oss på at det ikke bare er voksne som skal lære barna om Guds Rike, men enda mer barna som lærer voksne. For selv små barn tror. De har tillit og tro - både til sine foreldre og sin sammenheng. Men de trenger å vokse i den tro på Gud og i det kristne fellesskap som de er døpt inn i. For dåpen er ikke magi - men sakrament - innvielse ved vann og ånd til et liv i Kristi etterfølgelse.

Det kristne livet begynner med dåpen. Alt som siden skjer av vekst og modning har sin kilde her. For når vi sier at dåpen frelser, sier vi ikke noe annet og mer enn at Jesus frelser. Det er jo han som har bedt oss om å døpe og å lære de som blir døpt opp i troen på den Treenige Gud. Opplæring i kristendom er derfor dåpsopplæring. Denne dåpsopplæring eller trosopplæring består i vår kirke av tre hoveddeler:

1) Lære barna å be

2) Lære barna å bruke Guds ord

3) Lære barna å bruke Herrens nattverd

Dette er en enkel kategorisering av innholdet i vår kirkes dåpsundervisning. Her er trening i å be til Gud - slik dette har vært gjort og gjøres i den kristne kirke. Her er trening i å kjenne, lese, tolke og anvende de Hellige Skrifter inn i sitt eget liv. Her er trening i å feire nattverd, dvs fellesskapstrening og gudstjenestefeiring.

All vår trosopplæring består av disse tre elementene og har som målsetting å hjelpe foreldre og faddere med sitt hellige kall - å la det døpte barn oppfostres i den kristne forsakelse og tro, som det heter i dåpsliturgien.

På våre websider vil vi presentere kirkens faste katekese eller undervisning i kristen tro og praksis. Lokalkirken vil gjerne samarbeide tett med foreldre og faddere i denne læreplanen.