Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Menighetsbladet Åssiden Nytt

Som overskriften antyder omhandler artikkelen menighetsbladet vårt.

Undertittelen spør om det er slik at vi ønsker et menighetsblad og mitt bestemte inntrykk er at det gjør vi.

Alle har nå fått med seg at vi har endret bladet, gitt det flere sider med mer lesestoff. Vi forsøker å speile Åssiden menighet etter beste evne og søker stadig å utvikle bladet.

Da vi bestemte oss for å foreta disse endringene, engasjerte vi fagfolk til å ta seg av layouten slik at denne skulle bli best mulig. Menighetsrådet vedtok ett års prøvetid på det prosjektet. Regnskapet for dette året viser at kostnadene er såvidt høye at vi vil søke å begrense disse.

Som en følge av det har redaksjonen sondert hos forskjellige mulige samarbeidspartnere. Dette har framskaffet ett alternativ som synes gunstig. Alternativet vil kort fortalt gi oss et 16-siders blad i farger til sterkt redusert kostnad. Men det innebærer at redaksjonen må ferdigstille bladet for trykking selv, noe som betyr at man må sette seg inn i bruken av de nødvendige dataverktøy som brukes i prosessen.

Dog koster det fortsatt en god slump penger å trykke 6000 blader fire ganger i året. Inntektsiden har nok vært et noe forsømt kapittel som vi nå med lesernes hjelp virkelig har gjort noe med. Annonser er en ting, men enda viktigere er frivillige bidrag til bladets drift. Redaksjonen jobber uten vederlag, men trykkeriet må ha sitt.

Å gi ut et lesverdig menighetsblad er således et fellesløft av redaksjon, stab og menighet. Derfor er vi helt avhengig av de bidrag som kommer fra leserne. Det er virkeligheten bak det å gi ut et menighetsblad.

Derfor håper vi at Åssiden menighet vil hjelpe oss med den fortsatte driften, slik at vi kan opprettholde den gode tradisjonen det er å gi ut et menighetsblad som er verdt å lese.


Menighetsblad