Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Dåp i Åssiden Menighet

DåpDet skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike
skjønt det er minst på jord.


Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn,
som barnet han tar i sin favn. 

Fra dåpssalmen ”Det skjer et under i verden”, T: Gerd Grønvold Saue 1994/1996, M: Kjell Mørk Karlsen 1996, Salmer 97, nr 93


Dåp er en fest i familien og i kirken. Et menneske blir presentert for menigheten og innviet i fellesskapet med Jesus Kristus og hans folk. Når det er barnedåp lover foreldre og faddere å be for barnet, lære det selv å be, hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd. Når det er voksendåp skjer slik opplæring før dåpen. Dette er ikke noe ensomt prosjekt, men noe vi får hjelpe hverandre med og samarbeide om i lokalmiljøet og i kirken vår. Dåpens sakrament er helt sentralt i vår kristne tro. Navnet nevnes. Presten ber Gud velsigne hans/hennes utgang og inngang fra nå av og til evig tid. Så øses vann over hodet til den som blir døpt til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Les mer om dåpen i gudstjenesten  

I Den norske kirke døpes de fleste som spedbarn, ofte i løpet av de første tre månedene, men det er ingen aldersgrense for dåp. Hvert år blir mange unge døpt i konfirmasjonstiden. De som døpes i Åssiden kirke blir medlemmer i Den Norske Kirke, og skrevet inn i våre kirkebøker. Samtidig blir de del av det store internasjonale fellesskap av alle kristne.

Dåpen har lange tradisjoner, helt tilbake til aposteltiden og Jesu egne ord. I Norge står tradisjonen fortsatt sterkt. I 2012 ble 46 døpt i Åssiden Menighet. Det vil si ca 80 % av de som ble født i vårt sokn. 

På siden nedenfor finnes mer detaljert informasjon om dåp i Åssiden kirke og praktiske råd til den som skal planlegger dåp.


Forberedelser
Dåp forrettes ved omkring annen hver høymesse i Åssiden kirke, på søndager og helligdager. Ta kontakt med menighetskontoret i god tid for å gjøre en avtale om dåpsdato og tid for dåpssamtale. Om dere bor på Åssiden, men planlegger dåp i en annen menighet, er det allikevel lokalkirken der dere bor som tar seg av registrering av dåpsbarn/dåpskandidat. Elektronisk påmelding til dåp gjøres HER.

Som regel starter høymessen kl 11.00 og varer litt over en time. Dåpssamtale med presten ordnes helst på torsdager kl 16.30 (1,5 uke før dåpssøndagen). Her samtaler vi om dåpsgudstjenesten og om trosopplæring i hjem og lokalkirke. Kopi av barnets fødselsattest/navneattest (skrives ut av folkeregisteret) tas med til samtalen. Huskeliste ved dåp


Utleie av dåpskjoler 
Åssiden menighet leier ut dåpskjoler. For 400 kroner kan du leie dåpskjole til den store dagen. Bare ta kontakt med kirken på telefon 32 98 92 00 så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Les mer her


Utleie av lokaler til dåpsselskap
Det er mulig å leie kirkens lokaler til dåpsselskap (kirkestua eller eldresenteret). Kontakt menighetskontoret tlf 32 98 92 00.


Oppfølging og opplæring
Dåpen står ikke alene i vår kirke. Barnedåp leder over i trosopplæring. Voksendåp forutsetter trosopplæring. I vår kirke praktiseres begge deler. Skolens kristendoms og religionsundervisning er ikke trosopplæring slik den var tidligere. Derfor blir samarbeidet mellom foreldre, faddere og lokalkirken vår enda viktigere i tiden som kommer. I samarbeid med foreldre og faddere bygger vi nå ut gode pedagogiske tilbud for alle døpte barn og unge på Åssiden. Vi prøver nå ut nye modeller for trosopplæring. Målet er å gi 315 timer trosopplæring for alle døpte opp til 18 år. 


Hva er trosopplæring?
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken. Ordet 'trosopplæring' høres kanskje litt høytidelig ut, men om du leser en bok med bibelfortellinger, eller om du synger en aftenbønn for barnet ditt, så er det trosopplæring. Det er du som bestemmer hvilke virkemidler du ønsker å bruke, og det er bare kreativiteten som setter grenser. På barnogtro.no finner du noen konkrete tips. Og hvem vet, - kanskje lærer vi voksne noe underveis også? Les mer på barnogtro.no

Feliks sin dåp, febr 08
Dåpens vann