Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Åssiden Kapell

Åssiden kapell
Den gamle katolske kirke, som tidligere lå i Drammen sentrum. Kirken ble gitt som gave fra Oslo katolske bispedømme, og flyttet til bruk som kapell på Åssiden. En natt i desember 1996 ble den flyttet opp til Åssiden kirkegård og fungerer nå som seremonisal ved begravelser og bisettelser.

Ved Kjøsterudbekken på Åssiden, ca. 2 km. vest for Åssiden kirke, bak Åssiden videregående skole, ligger kapellet. Adressen er Betzy Kjeldsbergs vei 267. Kapellet har 120 sitteplasser.

Minnegudstjeneste i Åssiden kapell 2007
Kapellet brukes til begravelser og bisettelser, men også til vielser og enkelte gudstjenester.