Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
18.03.2018 11.00 Gudstjeneste i Åssiden kirke - Maria budskapsdag Åssiden Kirke
22.03.2018 18.00 Menighetsrådsmøte Ungdomssalen
25.03.2018 11.00 Palmesøndag i Åssiden Kirke Åssiden Kirke
29.03.2018 09.00 Morgensang og Påskefrokost på Skjærtorsdag Åssiden Kirke - menighetssalen
29.03.2018 19.00 Kveldsmesse på Skjærtorsdag Åssiden Kirke
30.03.2018 11.00 Langfredag i Åssiden Kirke - Pasjonsgudstjeneste Åssiden Kirke
01.04.2018 11.00 Påskedagens Høytidsgudstjeneste i Åssiden Kirke Åssiden Kirke
15.04.2018 17.00 You Got A Friend In Me - Vårkonsert med DIGC Åssiden kirke