Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Fellesrådet

Drammen Kirkelige Fellesråd er et valgt organ representert med en valgt person fra hver av de åtte menighetsrådene til Den norske kirke i Drammen. I tillegg sitter prosten på vegne av biskopen og en oppnevnt representant fra bystyret. Kirkevergen er sekretær for rådet.

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

Medlemmer Rolle
Hodt, Dagfinn Leder
Dahl, Harald medlem
Gusrud, Odd Kommunestyrets representant
Karlsen, Ole Kristian Medlem
Kilen, Lena Merete Representant
Nygård, Ivar Kirkeverge
Skalstad, Einar Medlem


Varamedlemmer Rolle
Tovslid, Lene vara
Buhaug, Janne Varamedlem