Åssiden menighet

Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret
Du er her: Åssiden

Åssiden menighetsråd

Besluttende styre med hovedansvar å styrke og nære det kristelige liv i menigheten

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

Medlemmer Rolle
Nilsen, Kirsten Leder
Ambrosen, Lisbeth Kaas Medlem
Bell, Pamela Solberg Medlem
Jenserud, Morten Medlem
Johnsen, Trygve Medlem
Kaspersen, Dag Sokneprest
Kvåvik, André Medlem
Løvås, Runar Medlem
Nøvik, Harald Medlem
Rastad, Kari Medlem
Rimereit, Morten Medlem
Skalstad, Einar Medlem
Smith, Kate Medlem


Varamedlemmer Rolle
Eilertsen, Brit Varamedlem
Smedsrud, Rolf Varamedlem