Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: tangen@drammen.kirken.no


Du er her: Tangen

Gudstjeneste i Tangen Kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 01.01.2018 kl. 11.00 - 12.00
Sted: Tangen

Liturg: Marit Skaar Skogesal
Organist: Vikar
Prekentekst: Matt 1,20b-21
Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Merknader: Høytidsgudstjeneste 1. nyttårsdag.

Skrevet av: