Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Gudstjeneste i Tangen Kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 24.12.2017 kl. 14.30 - 15.30
Sted: Tangen

Liturg: Johannes Thoresen Elgvin
Organist: Groa Hreinsdottir
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaften
Merknader: Familiegudstjeneste julaften

Skrevet av: