Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 03.11.2019 kl. 11.00 - 12.00
Sted: Tangen

Liturg: Ola Bakken Erichsen
Prekentekst: Jes 60,18-22
Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Merknader: Lystenning og minnemarkering.

Skrevet av: