Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Gudstjeneste med nattverd Nordbylunden

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 01.09.2019 kl. 11.00 - 12.00
Sted: Tangen

Liturg: Ola Bakken Erichsen
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
Dag i kirkeåret: 12.S.I tr.Tiden
Merknader: Friluftsgudstjeneste. Skaperverkets dag. Åskollen skolekorps medvirker.

Skrevet av: