Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Runar Reknes


 

 


Runar Reknes  
Navn: Runar Reknes
Tittel: kateket i Strømsø, Fjell og Tangen menigheter
Adresse
Tlf 32989226
Mobil 41570216
E-post r.reknes@drammen.kirken.no
   

Oppgaver